Η Cybercom αποτελείται από καταρτισμένα στελέχη, έμπειρους τεχνικούς συστημάτων και δικτύων, IT Specialists και προγραμματιστές, με πολυετή πείρα στον τομέα της πληροφορικής, άριστη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρέχει αποτελεσματικές τεχνολογικές λύσεις και υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποδομές IT Infrastructure, IT Systems, Industrial Automation, Web Development και Business Development. Με γνώμονα την άμεση και άρτια κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη της σε υποδομές IT, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και υπευθυνότητας, η Cybercom παρέχει τις υπηρεσίες της με συνέπεια και αξιοπιστία, στοχεύοντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες αμοιβαίας εμπιστοσύνης.